Rao vặt Bán kho, xưởng trên toàn quốc  • Tất cả, 26
  • Có ảnh, 14
  • Giảm giá, 1
2018-05-18 09:05:00 2
kho xuong
kho xuong kho xuong kho xuong 4.4 tỷ đ Diện tích: 220 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận 1
2017-11-15 14:26:18 42
2017-10-15 13:29:34 66
2018-05-18 09:05:00 2
2017-10-15 13:29:34 66
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 15 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-07-28 16:23:02 110
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 30 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-07-03 11:07:35 109