Rao vặt Bán kho, xưởng trên toàn quốc  • Tất cả, 21
  • Có ảnh, 12
  • Giảm giá, 1
kho xuong
kho xuong kho xuong kho xuong 4.4 tỷ đ Diện tích: 220 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận 1
2017-11-15 14:26:18 19
2017-10-15 13:29:34 44
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 30 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-08-05 10:32:31 69
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 15 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-07-28 16:23:02 90
2017-07-20 10:31:29 68
2017-10-15 13:29:34 44
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 15 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-07-28 16:23:02 90
Container
ContainerContainerContainer Giá thỏa thuận Diện tích: 30 m² Không có Bán kho, xưởng ở Quận Hoàng Mai
2017-07-03 11:07:35 87